10 minuts per fer una botella de vi és molt o poc?

20/072020. ABR. Comunicació: videmallorca@gmail.com

Botelles de vi dels cellers del Plai Llevant recentment prenmiades la concurs Baco 2019

En un conjunt d’articles hem estudiat el temps que du fer una botella de vi. Amb l’ajut de viticultors i vinicultors hem considerat el temps que es dedica a vinyes i cellers durant tots el període productiu: preparar el terreny per plantar la vinya, el temps de feines a fer abans de que entri en producció, el temps que du cada any de producció i, finalment, el temps que du la feina al celler des de que entra el most fins que està a punt per ser comercialitzat el vi. Els càlculs s’han fet per una vinya d’una hectàrea amb 3300 ceps de la mateixa varietat que produeix 5000 k de raïm i 3150 L de vi. Al cap de trenta anys de vida útil produeix 85050 L amb els que es fan 106.300 botelles amb una inversió total de   17.721 hores de feina, el que suposa dedicar 10 minuts de temps en elaborar cada botella de vi de 0,75 L.

La pregunta que ens fèiem: és molt o poc? És comparable al temps que es dedica en altres indrets? En primer lloc, hem de dir que els càlculs s’han fet entrevistant a diversos persones implicades, vinyòvols i cellerers i que l’estudi no té la pretensió de científic, sinó que el que es pretenia era demostrar la feinada que hi ha darrera l’elaboració d’una botella de vi. S’han recollit tots els treballs necessaris amb una estima de temps dedicat a cada tasca segons l’experiència personal dels informadors.

No disposam d’estudis amb els que poguem comparar els nostres resultats encara que hi ha mots articles de divulgació que parlen de les feines a la vinya, mes a mes, sense indicar el nombre d’hores invertides. Les tasques que hem considerat són les mateixes d’altres indrets i les dades de temps, facilitades epls professionals de la vinya i el celler entrevistats.

Molt o poc? Curt o excessiu? Cadascú pot tenir la seva opinió. Però si que queda de manera molt clara la dedicació constant que han de tenir els professionals a la vinya. Cultiu que no permet una dedicació de cap de setmana, sinó una presència diària  a la vinya al manco el 75% de l’any. Per veure més clar el temps dedicat podem pensar amb el temps que es dedica a l’elaboració de vi en una anyada.  Si consideram que una hectàrea por produir 3937 botelles de vi i hem calculat 10 minuts per botella, a l’any resulten 656 hores de feina que dividides ne jornals de 8 hores representen, 82 dies de feina! Més de tres mesos de feina!  Aquesta dada és més clara dels temps que és precís invertir en una sola hectàrea de vinya! Evidentment els jornals dels propietaris superen àmpliament les vuit hores de feina diàries i una bona organització del temps fa que sigui possible dur endavant tota la producció d’un celler. El que queda clar és que l’elaboració de vi requereix d’una gran dedicació i és precís dedicar-hi moltes hores.