Com afecta a les vinyes el canvi climàtic.

El grup de Meteorologia la Universitat de les Illes Balears ha presentat un estudi sobre les previsions  de canvi climàtic en els pròxims anys i ho ha aplicat sobre els possibles canvis que es podrien produir en el cultiu de la vinya. D’una banda, perquè  és ben sabut que la fisiologia de la vinya està molt lligada al clima i, també, perquè en els darrers anys ha adquirit una gran importància econòmica.

Els investigadors són especialistes en utilitzar models de projecció climàtica, especialment referits a pluviositat i temperatura. Es parteix de dades reals de clima actuals i d’aquí es fan els models globals de clima. En aquest cas han fet un model local que afecta a quadrícules de 25 km. I ho han calculat especialment per a mitjans del segle actual. L’estudi preveu que si segueixen les condicions actuals d’emissions de gasos la temperatura pot pujar 3,5ºC de mitjana en la nostra àrea.

Respecte de les precipitacions també es preveu una disminució del 24%, mentre que en el nord d’Europa hi pot haver un augment del 4%. El balanç hídric, diferència entre pluja i evaporació també es veu afectat per l’augment de temperatura. Les característiques organolèptiques  dels raïms es veuen afectades, especialment per l’augment de la quantitat de sucre que fa que augmenti els continguts d’alcohol en vi, baixada de l’acides o canvis en la maduració. En conjunt fa que les condicions de cultiu de la vinya canviïn i es fa precís una adaptació a les noves condicions. A més, les zones de vinya poden canviar desplaçant-se cap al nord d’Europa. Llocs on mai no s’havia cultivat la vinya ara poden ser adequades, cas del sud d’Anglaterra

Els autors conclouen que com que és previsible que segueixen les tendències  actuals i, per tant, serà precisa una adaptació de les vinyes mitjançant pràctiques agrícoles com tècniques de poda diferents, reg de les vinyes, ombrejat dels cultius, reubicació de les vinyes cap a zones de més altitud, situar-les a la vessant nord, canvis de varietats o modificacions genètiques.

 

  1. F. Cardell, A. Amengual i R. Romero. «Future effects of climate change on the suitability of wine grape production across Europe», Regional Environmental Change (2019). https://doi.org/10.1007/s10113-019-01502-x.https://link.springer.com/article/10.1007/s10113-019-01502-xPresentació estudihttps://diari.uib.es/digitalAssets/559/559761_1-vinya_canvi_climatic.pdf