CONCURS D’UN LOGO PER CELEBRAR EL 20è ANIVERSARI DE LA DOP PLA I LLEVANT

Aquest any de 2019 la DOP Pla i Llevant compleix el seu vintè aniversari. Amb tal motiu es convoca un concurs, obert a tothom, d’un logo que podrà acompanyar els actes que realitzi la DOP durant l’any 2019.

  1. El logotip s’ha de presentar imprès o original sobre una cartolina de mida DIN A4. La imatge proposada ha d’estar continguda en un cercle de 15 cm de diàmetre. Hi ha de figurar el nombre 20, 20è, o 20è aniversari i la inscripció DOP Pla i Llevant.
  2. La proposta de logotip ha de ser original. L’autor o autors al presentar la seva proposta asseguren que no han infringit cap dret de propietat intel·lectual. En cas contrari l’autor o autors seran responsables del plagi.
  3. La proposta s’ha de presentar dins un sobre tancat en el qual ha de figurar el lema amb que es presenta al concurs. En un altre sobre tancat que també durà escrit el lema si ha de posar la identificació de qui ho presenta: nom/s, DNI, adreça postal, telèfon mòbil i correu electrònic. Ambdós sobres es presentaran dins un altre sobre que durà escrit el lema a l’exterior.
  4. La presentació de la proposta es pot fer per correu o, directament a l’oficina de la DOP Pla i Llevant (Carrer del Canonge Barceló, 2. 07200 Felanitx. 971168569).
  5. El termini de presentació és el dia 8 de febrer de 2019 a les 14h. La decisió del jurat es farà pública el 15 de febrer.
  6. El jurat serà designat per el RDO Pla i Llevant entre professionals de reconegut prestigi.
  7. El disseny restarà propietat de la DOP Pla i Llevant que en farà l’ús que consideri convenient, de forma total o parcials, en actes, publicacions o xarxes socials.
  8. El premi consisteix en un lot de botelles de vi format per una botella de cada un dels 14 cellers que formen el Pla i Llevant i una visita per quatre persones al celler que desitgin els guanyadors.
  9. El premi serà lliurat el dia 28 de febrer durant l’acte de la presentació anual dels vins de la DOP Pla i Llevant que es realitza a l’Hotel Valparaíso de Palma.
  10. Les propostes que no hagin resultat premiades podran ser retirades de l’oficina de la DOP Pla i Llevant a partir del dia 18 de febrer. L’organització es compromet a mantenir l’anonimat de les propostes no premiades.