Junta rectora de la DOP Pla i Llevant


Conegui la composició del Consell Regulador i la normativa de la DOP Pla i llevant

Taula
 • President: Antoni Bennàssar Roig
 • Vicepresident: Miquel Gelabert Fullana
 • Secretari: Cristòfol Reus Amengual
 • Secretària Tècnica: Marina Vera Castillo
Vocals sector vinícola
 • Pilar Oliver Vich
 • Cristobal Reus Amengual
 • Miquel Gelabert Fullana
 • Andreu Oliver Trill

Suplents:

 • Miquel Binimelis Rigo
 • Lorenzo Perelló Serra
 • Antoni Gelabert Fullana
 • Miquel Jaume Horrach
Vocals sector vitícola
 • Bartomeu Nadal Nicolau
 • Simón Oliver Adrover
 • Antonio Caldentey Vaquer
 • Guillermo Valls de Padrines Abraham

Suplents:

 • Joaquin Montserrat Adrover
 • Gabriel Nicolau Barceló
 • Joan Oliver Solà
 • Jaume Nicolau Julià
Vocals Tècnics
 • Joan Rosselló Veny
 • Maria Ginard Mas

Normativa de la DOP Pla i Llevant