CONSUM DE VI A MALLORCA: D’UNA ENQUESTA A LA REALITAT

 

L’Institut de Qualitat Alimentària de les Illes Balears ha realitzat una enquesta sobre els hàbits de consum a Mallorca de diversos aliments elaborats a les illes. S’han comparat les dades de la mateixa enquesta realitzada l’any 2016 i el  2018. Podeu veure tots els resultats a la seva web (www.illesbalearsqualitat.es). S’ha fet sobre una mostra de 518 persones clientes de diversos tipus de comerç. La fiabilitat s’afirma que és del 95%, amb un error de +/- 5%. Aquí ens fixarem únicament en els resultats que fan referència al vi: a les dues DO, Binissalem i Pla i Llevant i a les Indicacions Geogràfiques Protegides: Vi de la Terra Mallorca, Vi de la Terra Illes Balears i Vi de la Terra Serra de Tramuntana-Costa Nord.

L’enquesta ofereix resultats desiguals respecte al consum del vi, uns que es poden considerar positius i altres que són més negatius. El  percentatge de persones que manifesten ésser consumidors de vi  és del  56% sobre el  total. A Espanya segons una enquesta de la EAE Busin0ess School un 60% de la població és consumidora de vi. Una pregunta esperançadora és sobre la preferència de consumir aliments fets a Balears o fets a fora,  la resposta és confortant: el 63% de consumidors (del 56%) prefereixen el vi fet a Mallorca. Aquest resultat és superior en percentatge a les preferències d’altres aliments com llet, carn, peix, sal, oli i embotits. S’empata amb el formatge. I just és superat pel percentatge de consumidors  d’aliments fresc com ous, fruites, verdures i patates. Un aspecte negatiu és la comparativa entre nombre de consumidors entre els anys 2016 i 2018. En conjunt s’ha baixat un 8% de consumidors. Binissalem, passa de el 36 al 24%; Vi de la Terra Mallorca del 18 al 13; Pla i llevant del 26 al 11; Serra de Tramuntana, del 6 al 4 i Vi de la Terra Illes Balears del 9 al 3%. Tots resultats negatius.

El valors de l’enquesta contrasten amb els valors reals de consum de vi. (http://www.illesbalearsqualitat.es/iquafront/estadistiques) Vi de la Terra Serra de Tramuntana ha passat comercialitzar 88 a 235 hL, increment del 167%. És el mateix cas de VdT Illes Balears, 77,9% d’augment, es passa de comercialitzar  77 a 137hL en valors absoluts. Valors més moderats en percentatge, però molt més elevats en valors absoluts són VdT Mallorca, que puja 3,64%, de 22635 a 23459 hL venuts, 824 hL més.. La DO Binissalem, baixa un 17% (de 10104 a 8382 hL) degut al moviment de cellers que canvien de marca de qualitat i la DO Pla i Llevant puja un 14,3%, de 12.834 a 14.679hL, el que representa un augment de 1845 hL, amb el mateix nombre de cellers. Hem de concloure que si han baixat el nombre de consumidors, la baixada es compensada per un augment de consum.