DIA MUNDIAL DEL CANVI CLIMÀTIC. Canvi climàtic i vinya.

Avui és el dia mundial destinat a conscienciar-nos del canvi climàtic. De manera succinta definit per augments de temperatura, dèficit hídric i situacions convulses de tempestes. La vinya és una planta a la qual li afecta molt l’ambient que l’envolta, el que diem terroir, suma de temps atmosfèric, composició dels sòls i pràctiques agrícoles. Per tant, canvis a la climatologia, encara que em semblin petits tenen importància per a la vinya. I en conseqüència, els vins que se’n elaboren.

L’empremta del canvi climàtic sobre els vins,Veure en aquesta mateixa web, (http://doplaillevant.com/com-afecta-a-les-vinyes-el-canvi-climatic/?lang=ca) es manifesta en una major quantitat de sucres que amb la fermentació fa que la graduació alcohòlica sigui més elevada, una menor acides que afecta al gust i a la conservació en el temps dels vins i canvis en la composició del grup dels fenols que donen les característiques organolèptiques als vins. Possibilitat de presència de noves plagues i malalties (Xylella, per exemple)

Es motiu d’un profund estudi la manera de com es pot lluitar en contra dels efectes del canvi climàtic. Podem passar revista a qualcunes de les principals solucions proposades:

  • plantar les noves vinyes a una major altura, per cada 100 m disminueix la temperatura uns 0,6ºC. També emigrar cap el nord, això és més difícil, però actualment es planta molt vinya al Regne Unit.
  • cultiu de varietats o estudiar nous clons de les mateixes varietats que estiguin més adaptats a la nova situació.
  • tècniques de poda que retardin la maduració dels raïms perquè no coincideixi amb les temperatures més elevades de l’estiu
  • tornar al cultiu en vas que fa que la temperatura dins el cep sigui menor
  • introduir llevats per a la fermentació que afavoreixin la formació de glicerol en detriment de l’alcohol etílic.

Aquest just són una sèrie d’exemples pre indicar per on va la recerca en aquest moment.

La OIV ha creat un grup de treball sobre canvi climàtic i vi: ZOTERO (https://www.zotero.org/groups/472802/viticulture_and_climate_change)