Presentació de la recerca «Estudi i multiplicació de llevats autòctons adaptats a les característiques de les varietats locals»

05/05/2022. Margalida Gomila. Comunicació: promocio@doplaillevant.com

Andreu Oliver (Can Majoral), Margalida Gomila (Microbiologia, UIB) i Araceli Servera (Can Ribas)

S’ha presentat la recerca: «Estudi i multiplicació de llevats autòctons adaptats a les carcaterístiques de les varietats locals» , En el mateix acta realitzat a l’Escola d’Hoteleria de la UIB es varen poder tastar les vinificacions fetes amb els llevats estudiats amb les varietats giró ros, callet i manto negro pels cellers Can Majoral (Algaida) i can Ribas (Consell).

El projecte coordinat duit a terme entre la UIB i Can Majoral gràcies a l’ajut obtingut pel seu finançament de la R+D de la Conselleria d’Innovacií, Recerca i Turisme al setembre de 2017 pretenia junt a altres cellers obtenir i conservar una col·lecció de llevats enològics autòctons de Mallorca, la caracterització d’aquests mitjançant una identificació molecular, la comparació de diversos llevats autòctons presents en les diverses varietats de raïm, la crcataeritzaciño de llevats autòctons que duen a terme la fermentaciño espontània i, finalment, l’avaluació del potencial d’aquests llevats com a estàrters en el ñprocés de vinificació.

Els resultats obtinguts han estat ben satisfactoris. Voldria agrair tot el suport dels cellers que han partipat en aquest projecte durant els tres anys de treballs, però de manera especial a n’Andreu Oliver Tril i na Mireia Oliver Mulet de Can Majoral, a n’Araceli Servera Ribas Ribas del celler Can Ribas i a n’en Toni Bennàssar, president de la DO Pla i Llevant, sense els qual el projecte no s’hagués pogut realitzar.