Quantes hores de feina du fer una botella de vi. (3) Abans d’entrar en producció

14/06/2020. ABR. Coomunicació: videmallorca@gmail.com

Cep en el segon any

Seguim fent els nostres càlculs sobre les hores de feina que du fer una botella de vi. Recordem que els números es refereixen a una vinya d’una hectàrea d’extensió en la que es varen plantar 3300 ceps de la mateixa varietat, que poden produir com a màxim 9000 k de raïm, encara que la realitat es que les vinyes se’n extreu 5500 k i que per normativa just pot transformar el 70% del raïm en litres de vi, és a dir, 3850L.

En el segon i el tercer any de vida d’una vinya encara no entra en producció, però són anys que requereixen molta feina, especialment el segon. Recordem que a l’any anterior s’han plantat els ceps i a continuació el que s’ha de fre és muntar tota l’estructura necessària per assegurar-se la producció en els anys vinents.

Pals a la vinya

En el segon any s’han de posar els ferros que aguantaran  els fils de l’emparrat. Cada pal té un preu en torn als 5,6 euros i se’n col·loca un cada 6 metres. El nombre és variable ja que depèn de la forma del terrenys de la vinya. Es poden calcular més de 3000 pals mínim per hectàrea. Per posar els pals s’han  de calcular un poc més de dos jornals de feina, unes 10 hores, fetes amb maquinària. A cada cep s’ha de col·locar una canya (0,2-0,3 euros) i els fils de ferro als quals s’ha d’enfilar la parra, uns 3000 metres. Aquestes feines que són manuals poden consumir unes 200 hores. En aquesta any la vinya ja s’ha de podar, feina que es fa de manera completament manual i pot dur unes 150 hores més. En aquesta any ja convé fer tractaments. El seu nombre és molt variable perquè depèn del temps atmosfèric de l’any. Una mitjana podríem ser quatre o cins  tractaments. Cada un d’ells dur unes 4 hores de feina, unes 32 hores, que a preu de tractor suposen uns 480 euros. En conjunt el segon any pot suposar uns 6500 euros mínim de despesa. En total, unes 400 hores

Vinya en el segon any

En el tercer any, s’ha de fer poda prèvia, podar, baixar els fils i tornar-los pujar per enfilar bé els ceps, fer tractaments fitosanitaris. Aquesta feina pot suposar una dedicació d’unes 200 hores.

Tractament fitosanitari

Com a resum d’aquests dels tres primers anys d’una vinya hem de comptar una dedicació de 168, 400 i 200 hores respectivament. En total unes 768 hores.