Vi i salut (1)

08/01/2020

Iniciam una sèrie d’articles sobre la comentada connexió entre vi i salut amb la intenció d’aclarir quina és la realitat que hi ha en aquesta relació. Sovint se’n fa referència i moltes vegades amb escassa o nul·la documentació que doni suport a les opinions. I informació n’hi ha d’abundant. Als cercadors d’internet podem trobar més de tres-cent mil documents que en parlen! Ens proposam desbrossar aquestes informacions i fer-les comprensibles i ponderades. Als elaboradors de vi els hi preocupa molt el tema i volen combatre la desinformació. És ben sabut que amb la salut no s’hi juga i que és el bé més apreciat de tots.

Però que hi ha de cert en aquesta connexió? Com s’ha generat aquesta relació? Es tracta d’una operació de màrqueting dels empresaris del sector? O té un fonament real? La idea de les propietats curatives del vi ve d’enfora. A  Grècia i Roma el vi es considerava una medicina, a part d’altres usos. Hipòcrates era la primera medicina que aplicava per sanar als pacients. Pasteur, afirmava que el vi era la beguda més saludable i higiènica que existia. A partir dels anys vuitanta hi ha una explosió d’investigacions sobre el tema. Pretenem cercar un punt d’equilibri entre els problemes i les virtuts. El vi és una beguda alcohòlica i és ben coneguda la relació que hi ha entre l’excés del seu consum i un conjunt ampli de malalties orgàniques, mentals i, també, de comportament socials inadequats. Però consumit amb moderació té aspectes positius per la salut.

En els articles  que seguiran, i que ens proposam que siguin breus, revisarem temes com la història del vi, la seva composició, l’acció sobre la salut dels seus components, la paradoxa francesa, relació amb malalties, recomanacions de consum, webs especialitzades i tot un conjunt d’informacions que aniran sorgint al llarg d’aquesta sèrie.