Vi i salut (3): La paradoxa francesa

Paradoxa francesa. Nutritionfacts

20/01/2020

A l’entrega anterior vàrem veure les constants referències fetes al llarg de la història a la relació entre vi i salut. Afirmacions sense evidències concretes. També, existia la idea de que l’alimentació rica en grasses estava relacionada amb la incidència de malalties cardiovasculars, per això va cridar l’atenció en els anys 80 del segle passat al comparar el tipus d’alimentació a França i a USA, similar encara que més rica en grasses a França (gran consum de mantega, formatges, porc) i, curiosament, la incidència de  malalties cardiovasculars era inferior als USA. L’observació estava fonamentada en estudis epidemiològics (recol·lecció d’enquestes a una gran quantitat de persones). Aquesta relació es coneix amb el nom de paradoxa francesa, concepte atribuït al professor de la Universitat de Bordeus Serge Renaud que va defensar que la causa de la menor incidència de les malalties a França era degut al consum elevat de vi negre (uns 50 L per persona i any). Als Estats Units l’afirmació va causar sensació i va provocar un gran augment del consum de vi.

Relació entre mortalitat per malalties cardiovasculars per països i consum de vi. Wine in moderaation.

La paradoxa francesa es concreta en que els consum moderat de vi, 1 o 2 copes de 100 ml al dia, té una incidència positiva sobre la salut. De tal manera que el consum moderat disminueix el risc  de moltes causes de mort. Els resultats dels diversos estudis epidemiològics es concreten en l’anomenat diagrama en J (jota)

Relació entre risc de patir tot tipus de malaltia i consum de vi. Wine in moderation.

S’ha de dir que el concepte de paradoxa francesa no ha estat acceptat de manera unànime, sinó que ha provocat una gran quantitat de discussions entre experts. De manera especial s’ha de citar un estudi publicat a la revista mèdica més important: The Lancet, en el que es revisava la relació entre consum d’alcohol i salut que va tenir un ampli ressò en els mitjans de comunicació i, fins i tot, proclamaven com a la mort de la paradoxa francesa. S’han de matisar les simplificacions fetes als mitjans de comunicació. És cert que a l’estudi s’afirma que tot consum d’alcohol és perjudicial per a la salut, però amb una excepció: el consum moderat de vi, que segons aquest article conusmit amb moderació té qualitats positives.

A partir de l’article seminal de Renaud va començar una gran quantitat d’estudis científics, que van més enllà dels estudis epidemiològics, per realitzar estudis detallats de l’acció sobre l’organisme dels diversos components del vi i la relació concreta d’aquests amb moltes malalties que ens poden afectar. En properes entregues s’anirà detallant el que han aportat aquestes investigacions.